Skip to main content

Chào mừng Bạn đến với Gia Đình Home Flow !

 

Để trở thành một thành viên tại ngôi nhà Home Flow, chúng tôi xin mời Bạn xem mô tả công việc của các vị trí như sau: 

1. Nhân Viên Kỹ Thuật Lập Trình Nhà Thông Minh (Biết Tiếng Anh)

*Mô tả công việc:

 1. Các công việc lắp đặt – lập trình:
  • Lắp đặt thiết bị theo Chuẩn Home Flow.
  • Bảo hành/Bảo trì cho Khách hàng theo điều động của Công ty.
 2. Tư vấn kỹ thuật:
  • Hỗ trợ thông tin kỹ thuật cho việc nhập khẩu hàng hóa.
  • Hỗ trợ Sales tư vấn kỹ thuật cho khách hàng và các Thầu liên quan.
  • Tư vấn phát sinh cho Khách hàng theo nhu cầu KH và Hỗ trợ làm Báo giá phát sinh theo yêu cầu QLDA.
 3. Thiết kế:
  • Thiết kế cho báo giá (Scope, BOM, Overview Drawings).
  • Thiết kế bản vẽ chi tiết theo Chuẩn Home Flow.
 4. Nhận kế hoạch và nhiệm vụ dự án từ Quản Lý Dự án:
  • Kiểm tra/Báo cáo tiến độ thực hiện công việc, thông tin thu thập được cho QLDA.
  • Kiểm tra điều kiện tiên quyết tại công trình theo Chuẩn của Home Flow.
  • Kiểm tra thiết bị lắp đặt và tích hợp.
  • Đề xuất và nhận bàn giao với Cấp trên và bảo quản thiết bị, công cụ dụng cụ, vật tư phụ.
  • Hỗ trợ Bàn Giao và Nghiệm Thu theo điều động của Quản lý Dự Án.
  • Tư vấn kỹ thuật, kiểm tra thiết kế và chất lượng thi công của Thầu phụ.
  • Bàn giao lại công cụ dụng cụ.
  • Báo cáo tổng kết về các nhiệm vụ được giao trong dự án.
  • Xử lý sự cố tại công trình.
 5. Trau dồi các kiến thức, kỹ năng, năng lực cần thiết để thực hiện được nhiệm vụ được giao:
  • Nghiên cứu phát triển sản phẩm, giải pháp mới theo yêu câu của Công ty.
  • Đóng gói và Bàn giao những Kiến thức và Kinh nghiệm/Nhiệm vụ được giao.

Ứng tuyển vị trí Nhân Viên Kỹ Thuật Lập Trình Nhà Thông Minh bằng cách click vào link: https://forms.gle/KRYJf5HJmscgqUNx8

 

2. Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp 

*Mô tả công việc:

A. Tài chính kế toán: 

 • Hạch toán các nghiệp vụ kế toán vào Phần mềm chuyên môn và cung cấp các thông tin, hóa đơn, nghiệp vụ cho Bên Kê khai thuế; Cùng xây dựng và cải tiến các quy trình, chính sách, hệ thống kế toán, thuế…; Chịu trách nhiệm về Quỹ tiền mặt tại công ty và kho hàng hóa cùng Thủ kho và Kế toán Kho Quỹ;
 • Chịu trách nhiệm về kiểm tra báo cáo các lọai thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập doanh nghiệp, Thu nhập cá nhân và các loại thuế khác phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty theo đúng qui định của công ty và tuân thủ các văn bản pháp qui của chính phủ;
 • Tổ chức lập các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị hàng tuần, tháng, quý, năm theo qui định và yêu cầu của Công ty đúng thời hạn. Theo dõi đối chiếu việc thực hiện ngân sách so với kế họach của công ty và báo cáo theo yêu cầu; Theo dõi việc sử dụng vốn, quản lý dòng tiền chặt chẽ và đề xuất các biện pháp quản lý nhằm tiết kiệm chi phí vốn cho công ty;
 • Kiểm tra các chứng từ thanh toán hoặc các hợp đồng, các chứng từ khác theo thẫm quyền cho phép và theo sự ủy quyền (nếu có). 
 • Tổ chức việc hạch toán, định khoản, lưu trữ hồ sơ, sổ sách chứng từ kế toán theo đúng qui định. 
 • Hỗ trợ Phòng Dư án trong việc kiểm tra số liệu Hợp đồng, thực hiện việc quyết toán chi phí, quyết toán dự án theo yêu cầu;
 • Tổng hợp, cung cấp số liệu kế toán theo yêu cầu cấp trên kịp thời và chính xác;
 • Kiểm tra và đảm bảo sự chính xác, hợp lệ, hợp lý cuả các khoản thu, chi và chứng từ kế toán (kiểm tra hóa đơn thuế chặt chẽ để đảm bào việc khấu trừ thuê theo đúng qui định của Luật thuế GTGT, thuế TNDN, thuế Nhà thầu hay các loại thuế khác).   Thường xuyên kiểm tra đối chiếu công nợ với các công ty đối tác, cá nhân và kiểm soát chặt chẽ số dư tài khoản ngân hàng, tiền mặt tại Quỹ, đối chiếu số liệu với các bộ phận kế toán chi tiết; Theo dõi, lập kế hoạch và thu hồi công nợ của khách hàng đầy đủ, nhanh chóng bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn của Công ty
 • Làm việc với cơ quan chức năng (Ngân hàng, kiểm toán, thuế, thanh tra..);
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các công việc hàng ngày và các vướng mắc phát sinh;
 • Các công việc khác do Ban Giám đốc hoặc cấp quản lý trực tiếp giao phó.

B. Hành chính, Nhân sự :

 • Kiểm soát việc đăng ký, kết thúc, đóng BHXH, BHYT, BHTN theo qui định;
 • Kiểm tra việc lập và tính tóan bảng lương hàng tháng.  Cấp Biên lai thuế cho các cán bộ nhân viên của Công ty. Phụ trách việc kê khai thuế thu nhập cá nhân cho Công ty theo yêu cầu.

Ứng tuyển vị trí Nhân viên Kế Toán Tổng Hợp bằng cách click vào link: https://forms.gle/KRYJf5HJmscgqUNx8

 

3. Nhân Viên Sales Admin (biết tiếng Anh)

*Mô tả công việc:

  • Hỗ trợ Nhân viên Kinh doanh theo yêu cầu của bộ phận Kinh doanh
 • Thao tác công việc trên D-Tools (phần mềm theo chuẩn Home Flow)
 • Làm việc trên các công cụ bán hàng khác (theo chuẩn Home Flow)
 • Chuẩn bị Sales Proposal (theo chuẩn Home Flow)
 • Chuẩn bị các file Presentations (theo chuẩn Home Flow)
 • Hỗ trợ Sales điều chỉnh Hợp Đồng - Deposit và làm việc với bộ phận Pháp chế
 • Demo trình diễn Smarthome tại Showroom cho khách hàng (được đào tạo theo chuẩn Home Flow)
 • Đảm bảo trạng thái demo showroom luôn hoạt động suôn sẻ
 • Quản lý tài liệu, công cụ bán hàng của Sales: Brochures, Presentations, Video...
  • Vai trò Trợ lý Giám Đốc Kinh doanh
 • Tổng hợp, phân tích, báo cáo cho Giám đốc Kinh doanh theo yêu cầu
 • Kết nối công việc giữa các phòng ban để đảm bảo công việc được thông suốt
 • Hỗ trợ phòng Marketing trong các sự kiện bán hàng
 • Quản lý và đảm bảo sử dụng cho công cụ CRM (quản lý khách hàng)
 • Hỗ trợ lập chiến lược và kế hoạch kinh doanh cho GĐKD (Phân tích thị trường, đối thủ mục tiêu, khách hàng mục tiêu, lợi thế cạnh tranh, SWOT).
 • Đánh giá khả năng xử lý Lead từ Performance Marketing.
  • Trau dồi các kiến thức, kỹ năng, năng lực cần thiết để thực hiện được nhiệm vụ được giao:
 • Thường xuyên cập nhật kiến thức sản phẩm, giải pháp mới theo yêu cầu của Công ty.
 • Đóng gói và Bàn giao những Kiến thức và Kinh nghiệm/Nhiệm vụ được giao.

Ứng tuyển vị trí Nhân viên Sales Admin bằng cách click vào link: https://forms.gle/KRYJf5HJmscgqUNx8

 

4. Nhân Viên Kinh Doanh (biết tiếng Anh)

*Mô tả công việc:

 • Hỗ Trợ Trưởng Phòng Kinh Doanh
 • Thực hiện công việc liên quan đến Giới thiệu sản phẩm, cung cấp thông tin và hỗ trợ khách hàng trong quá trình bán hàng
 • Chăm sóc khách hàng và giới thiệu khách hàng khi có sản phẩm mới và khách hàng có nhu cầu nâng cấp
 • Phối hợp với các bộ phận khác và khách hàng để quản lý tiến độ và chất lượng dự án trong thời gian thực hiện dự án.
 • Nghiên cứu và sử dụng các công cụ nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động bán hàng.
 • Phát triển mạng lưới kinh doanh

Ứng tuyển vị trí Nhân viên Kinh Doanh bằng cách click vào link: https://forms.gle/KRYJf5HJmscgqUNx8

 

5. Nhân viên Hành chánh Nhân sự:

*Mô tả công việc:

I. VAI TRÒ HÀNH CHÁNH

I.1 Trách nhiệm Định kỳ (công việc thường xuyên)

 • Mua, quản lý và đảm bảo VPP, vật dụng văn phòng đầy đủ cho Văn phòng, Showroom
 • Quản lý hiệu quả vận hành, vệ sinh sạch sẽ và môi trường làm việc tối ưu của Văn phòng, Showroom
 • Là gương mặt thương hiệu công ty, đại diện giao tiếp, nhận điện thoại từ bên ngoài gọi đến, quản lý Hotline trong giờ hành chính, Voicemail, Mailbox toà nhà
 • Giám sát tuân thủ nội quy, quy định của công ty (nhắc nhở và báo cáo cấp trên)
 • Chăm sóc đời sống, sức khoẻ nhân viên (Đặt cơm văn phòng, thuốc, ..)
 • Quản lý Tiền Mặt công ty và Thu Chi hàng ngày, lập báo cáo theo quy định

I.2 Trách nhiệm theo Sự kiện (công việc theo yêu cầu của cấp trên)

 • Hỗ trợ tổ chức, sắp xếp, chuẩn bị và đảm bảo vận hành cho các sự kiện, cuộc họp công ty
 • Chuẩn bị và quản lý hậu cần cho các chuyến công tác của nhân viên, khách.
 • Quản lý, sắp xếp văn thư, tài liệu, folder online/offline
 • Soạn thảo các văn bản, biểu mẫu hành chánh
 • Các công việc hành chánh khác và các việc phối hợp, hỗ trợ cho các bộ phận.

 

II. VAI TRÒ NHÂN SỰ

II.1 Trách nhiệm Định kỳ (công việc thường xuyên):

 1. Lương thưởng và phúc lợi
 • Thực hiện và quản lý chấm công, bảo hiểm và các chế độ phúc lợi của nhân viên
 • Tổ chức review định kỳ 6 tháng/lần cho việc điều chỉnh lương/thưởng theo hiệu suất công việc, các điều chỉnh vai trò, thăng tiến
 • Theo dõi chấm công, thời gian làm việc của nhân viên trên hệ thống quản lý
 • Thực hiện chi trả lương hàng tháng cho nhân viên
 1. Tuân thủ và Pháp Chế
 • Soạn thảo và quản lý hợp đồng lao động, hợp đồng cộng tác, hợp đồng đào tạo, vv.. ,
 • Đăng ký Mã số thuế cho nhân viên (nếu có),
 • Đảm bảo lưu trữ và cập nhật các hồ sơ ứng viên, nhân viên đầy đủ và chính xác
 • Làm việc trực tiếp với các cơ quan ban ngành, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,…

II.2 Trách nhiệm theo Sự kiện (công việc theo yêu cầu của cấp trên)

 • Tuyển dụng: Thực hiện các công việc liên quan đến tuyển dụng, onboarding, sàng lọc ứng viên
 • Hoạch định thừa kế: Thực hiện quy trình nghỉ việc; giữ chân nhân sự chủ chốt khi nhân sự có ý định nghỉ; sẵn sàng nhân sự thừa kế cho moi vị trí
 • Tổng hợp, cung cấp số liệu liên quan đến hành chánh, nhân sự theo yêu cầu cấp trên kịp thời và chính xác.

Ứng tuyển vị trí Nhân viên Hành chánh nhân sự bằng cách click vào link: https://forms.gle/KRYJf5HJmscgqUNx8

 

6. Chuyên viên Quản lý Dự Án (biết tiếng Anh)
*Mô tả công việc:

 • Các công việc của một chuyên viên Quản lý Dự án
 • Thực hiện các công việc quản lý các dự án GIẢI PHÁP NHÀ THÔNG MINH tại TP. Hồ Chí Minh và trên toàn quốc.
 • Làm việc với các bộ phận trong công ty và với khách hàng để đảm bảo công trình Smarthome của Chủ nhà được hoàn thiện đúng thời hạn.
 • Quản lý và Đảm bảo tiến độ Công trình diễn ra theo kế hoạch và tiến độ.
 • Các công việc theo yêu cầu từ CEO và Trưởng bộ phận Kỹ thuật Smart home.

Ứng tuyển vị trí Quản Lý Dự Án bằng cách click vào link: : https://forms.gle/KRYJf5HJmscgqUNx8

 

* Yêu cầu: 

 • Khả năng làm việc độc lập

 • Khả năng giao tiếp và làm việc với đồng đội

 • Kỹ năng làm việc nhóm và tổ chức nhạy bén.

 • Giỏi tiếng Anh là một lợi thế

 • Tỉ mỉ, cẩn thận, làm việc chi tiết

 • Chủ động lập kế hoạch và làm việc theo kế hoạch

 • Có đam mê với công nghệ

* Tinh thần làm việc:

 • Tuân thủ và chủ động
 • Có trách nhiệm với công việc

 • Cẩn thận, Trung thực và giữ cam kết
 • Tinh thần hợp tác và học hỏi phát triển

 

QUYỀN LỢI KHI BẠN LÀ THÀNH VIÊN CỦA GIA ĐÌNH HOME FLOW SMART HOME

1. Tài chính

 • Thu nhập cố định & các trợ cấp công việc (Gửi xe, đi lại công trình, đồng phục).
 • Được đóng Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo hiểm Nhân Thọ và Sức khỏe nếu ký cam kết từng năm.
 • ESOP cho nhân viên làm việc trên 3 năm và có ý định gắn bó lâu dài.
 • Lương tháng 13 & Thưởng theo thành tích cá nhân & Bộ phận.
 • Các sự kiện Team Building thường xuyên.
 • Ngày nghỉ nhiều hơn các tổ chức thông thường.
 • Tham dự Đào tạo & Hội thảo tại nước ngoài nếu Ký cam kết Thời hạn Công Tác (giành cho vị trí nhân viên kỹ thuật lập trình).
 • Cung cấp đầy đủ các công cụ, dụng cụ (trừ laptop) và Hệ thống quản lý số.
 • Sử dụng điện thoại Cloudphone cho mục đích công việc.
 • Gym và Hồ bơi miễn phí.
 • Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

2. Phát triển bản thân & Nghề nghiệp

 • Coaching trực tiếp từ các chuyên gia nước ngoài trong lĩnh vực chuyên môn.
 • Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu và Coaching về Phát triển bản thân.
 • Bồi dưỡng Kỹ năng, Kiến Thức Công Nghệ tiên tiến nhất.
 • Đào tạo và Cấp chứng chỉ bởi những Tổ Chức uy tín nhất trong ngành.
 • Cơ hội trở thành Chuyên gia Smart Home là ngành nghề xu hướng mới.
 • Cơ hội làm việc phục vụ các Khách hàng phân khúc VIP/Luxury.
 • Cơ hội thăng tiến nhanh trong tổ chức.
 • Cung cấp những sản phẩm tốt nhất nhì về chất lượng trên thị trường.

3. Môi trường làm việc

 • Startup, trẻ trung, năng động, thoải mái.
 • Tạo điều kiện học hỏi & phát triển cách linh hoạt.
 • Gắn kết, cởi mở, quan tâm, Tinh thần đồng đội cao.
 • Hiện đại, chuyên nghiệp.
 • Ngày thứ 7 dành cho phát triển bản thân tại công ty.
 • Phương tiện Giải trí Chất lượng cao (Phim, Nhạc, Game, Board Game) tại công ty.
 • Vị trí làm việc tại trung tâm tòa nhà hạng AB.

 

Nếu Bạn cần thêm thông tin gì,  Bạn hãy liên hệ chúng tôi qua email [email protected] nhé.

 

Best Regards,

HR Dept.  

 

Contact Us

Don’t hesitate to let us know how we can help you. We are here to answer any questions you might have or assist you with a project.

Contact us

Phone

SUBSCRIBE

Join our mailing list and stay up to date on the latest smart technology news and events.

LET US KNOW YOUR CONTACT INFORMATION